INFORMARE ADRESATA PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARCATER PERSONAL DE CATRE BAAR

Raportat la prevederile art.13-14 din Regulamentul European privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679, in cazul in care datele Dvs. cu caracter personal au fost obtinute direct de la Dvs. sau prin intermediul unui reprezentant ori de la alte persoane fizice sau juridice de drept privat sau public, va aducem la cunostinta urmatoarele:

 1. Datele de contact ale BAAR ca operator de date cu caracter personal: Sediu – Str. Lascar Vasile, 40-40Bis, Bucuresti-Sector 2, Bucuresti, 20492, Bucuresti 020502, Telefon – 031 130 0800, e-mail – secretariat@baar.ro
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sunt:

  protectiadatelor@baar.ro

  Fax: 021/312.31.82;

 3. Scopul procesarii datelor Dvs. cu caracter personal este acela de a indeplini obligatiile BAAR stabilite prin Legea nr.132/2017 si normele emise in aplicarea acesteia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. In acest sens rolurile BAAR includ, fara a ne limita:
  • Birou national auto;
  • Administrator al activitatii privind Asigurarea de frontiera;
  • Organism de plata a despagubirilor;
  • Centru de informare;
  • Organism de compensare;
  • Alocarea asiguratilor cu risc ridicat;
  • Administrator si dezvoltator al bazei de date privind evidenta contractelor RCA;
  • intocmirea/publicarea de studii, analize si statistici privind asigurarea RCA, etc;
  • emitent al Certificatului de daunalitate (art. 23 alin. 1 lit. c din Directiva 2009/103/CE; art. 18 alin. 10 din Legea nr. 132/2017; art. 17 alin. 1 din Norma 20/2017)

Temeiul prelucrarilor este de cele mai multe ori o obligatie legala, o obligatie contractuala sau interesul legitim dar in anumite cazuri specifice va fi consimtamantul persoanei vizate.

 1. Categoriile de date cu caracter personal procesate sunt dupa caz, urmatoarele: Nume si prenume, CNP, serie si numar act identitate ori permis de conducere, domiciliu, cont bancar, imagine, voce, semnaturi olografe, copie act identitate, numar de telefon, adresa de email, adresa de corespondenta, legaturi de familie, varsta, gen, stare de sanatate, condamnari penale, date privind patrimoniul – intre care autovehicule, imobile, sau dupa caz nivelul veniturilor ori al studiilor, istoricul de daune RCA, CASCO, sau pentru alte forme de asigurare, cookies, adrese IP si alte tipuri de date cu caracter personal retinute prin acte emise de autoritati publice din tara sau strainatate, inclusiv instante judecatoresti si organe de cercetare, ori prin declaratii ale unor persoane fizice ori juridice.
 2. Categoriile de destinatari ai datelor Dvs. cu caracter personal sunt dupa caz, urmatoarele: societati specializate in constatarea si evaluarea daunelor, avocati, organe abilitate sa cerceteze accidente de autovehicule, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date, traducatori, unitati bancare, instante de judecata, experti tehnici judiciari si executori judecatoresti, operatori si furnizori de servicii de contabilitate, audit si IT din tara ori strainatate chiar si din afara Spatiului Economic European, asiguratorii si reasiguratori din tara ori strainatate stabiliti dupa caz in sau in afara Spatiului Economic European si mandatari ai acestora, Birouri Carte Verde stabilite in state ce fac parte din cadrul Spatiului Economic European sau dupa caz din afara acestuia, Organisme de Compensare si Fonduri de garantare omoloage care urmeaza sa suporte plata despagubirilor, operatori servicii postale si curierat, Fondul de garantare a asiguratilor si Autoritatea de supraveghere financiara si alte autoritati publice locale care mentin evidenta vehiculelor inregistrate, persoane fizice ori juridice care au suferit un prejudiciu si care justifica un interes legitim pentru obtinerea respectivelor informatii.

Pentru situatiile in care BAAR exporta date cu caracter personal catre organizatii internationale ori catre state din afara Spatiului Economic European, la cerere va putea furniza dovezi privind garantiile adecvate implementate.

 1. Datele personale vor fi pastrate pana la realizarea scopului si atata timp cat BAAR justifica un interes legitim pentru pastrarea acestora. Fara a ne limita, regula in general aplicata vizeaza perioadele minime de stocare a dosarelor de dauna, a informatiilor privind politele de asigurare si istoricul de daune prevazuta prin legislatia specifica. Date cu caracter personal vor putea fi pastrate pentru a conserva exercitarea unui drept pe cale judecatoreasca sau de a asigura dovezile necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale.
 2. Interesele legitime ale BAAR vizeaza solutionarea pretentiilor de despagubire formulate de victime si, dupa caz, exercitarea dreptului de regres al BAAR si/sau al celorlalte persoane in drept pe care BAAR le reprezinta, prevenirea fraudelor, conservarea unor drepturi la aparare prin asigurarea dovezilor privind executarea obligatiilor, ori dupa caz eficientizarea proceselor interne si cresterea vitezei de solutionare a daunelor ori de indeplinire a obligatiilor legale;
 3. Fara a afecta obligatiile legale ale BAAR sau ale celor pe care BAAR ii reprezinta puteti solicita, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, avand dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal – Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca BAAR prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.
  • Dreptul la rectificare – Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.
  • Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” – Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
  • Dreptul de a va retrage consimtamantul – Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
  • Dreptul la portabilitatea datelor – Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le- ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat, in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.
  • Dreptul la opozitie – Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
  • Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
  • Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.
  • Dreptul de a va adresa justitiei.
  • In situatia in care datele Dvs. cu caracter personal sunt procesate de BAAR in baza consimtamantului Dvs. exprimat direct ori in relatia cu alte entitati, aveti dreptul sa retrageti respectivul consimtamant direct in relatia cu BAAR;
 4. Datele Dvs. au fost obtinute in urma avizarii daunei sau unei alte interactiuni directe cu BAAR, inclusiv prin mandatari ai Dvs., de la persoanele prejudiciate, autoritatile competente sa cerceteze accidente de vehicule, instante de judecata, Birouri Carte Verde stabilite in state ce fac parte din cadrul Spatiului Economic European sau dupa caz din afara acestuia, Organisme de Compensare si Fonduri de garantare omoloage, gestionari de daune, Autoritatea de supraveghere financiara si alte autoritati publice, de la asiguratori din tara sau strainatate, ori reprezentanti ai acestora, din acte emise de autoritati publice si instante de judecata din tara sau strainatate, declaratii ori alte inscrisuri comunicate de persoane fizice sau juridice, prin accesarea de catre Dvs. a sistemelor noastre informatice, ori prin consultarea anumitor baze de date privind istoricul de daune, inmatricularea vehiculelor, evidenta populatiei, oficiul de cadastru si altele asemenea.
 5. Procesarea datelor nu se realizeaza prin intermediul unui sistem decizional automatizat incluzand crearea de profiluri;

Politica de confidentialitate privind datele cu caracter personal Acceseaza

Formular cerere drepturi persoana vizata Acceseaza