Certificat de daunalitate


In conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017, art. 32, alin. (5), coroborate cu cele din Norma ASF nr. 20/2017, BAAR poate elibera asiguratilor sau utilizatorilor de autovehicule un certificat de daunalitate, care sa faca referire la daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale de asigurare, sau absenta acestor daune.

Certificatul de daunalitate include urmatoarele:

 • a) numele/denumirea asiguratului;
 • b) CNP/CUI asigurat;
 • c) datele vehiculului;
 • d) seria si numarul contractului RCA;
 • e) perioada de valabilitate;
 • f) clasa bonus-malus aferenta;
 • g) data producerii evenimentului inregistrat;
 • h) data platii despagubirii;
 • i) despagubiri ca urmare a vatamarii integritatii corporale sau a sanatatii ori a decesului, daca este cazul;
 • j) aplicarea clauzei privind decontarea directa, daca este cazul;
 • k) aplicarea clauzei privind rascumpararea, daca este cazul.

Documentul este emis bilingv, in limbile romana si engleza, si poate fi util persoanelor care vor sa incheie asigurarea RCA in alte tari.

Prin intermediul unui cod unic de securitate, imposibil de fraudat, certificatul de daunalitate poate fi validat la o adresa web dedicata (mentionata in certificat).

Emiterea certificatului de daunalitate se face fara costuri pentru dvs.

***

Emiterea certificatului se face in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii, insotita de toate documentele ce trebuie anexate acesteia (a se vedea formularul cererii – click AICI), solicitare care poate fi:

 • depusa personal la sediul BAAR (Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, etaj 5)
 • transmisa prin posta la sediul BAAR (Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, etaj 5)
 • transmisa prin posta electronica la adresa de email certificat@aida.info.ro

Pentru solicitarile realizate prin posta si posta electronica, va rugam sa descarcati si sa completati urmatoarea cerere PDF, respectiv sa anexati la aceasta documentele mentionate in cuprinsul cererii.

Atentie!!! Cererea trebuie insotita de copie a cartii de identitate (pentru cetatenii romani cu resedinta in strainatate este necesara si dovada rezidentei la adresa unde se solicita a fi transmis certificatul). Transmiterea copiei cartii de identitate / dovezii de rezidenta este necesara pentru validarea adresei domiciliu la care va fi transmis certificatul continand datele dvs. cu caracter personal.

Atentie!!! In cazul in care nu realizati cererea in nume personal, ci prin imputernicit, persoana imputernicita trebuie sa prezinte in original un mandat autentic incheiat in fata unui notar public.

Atentie!!! Pentru certificatele solicitate de catre persoane juridice, la cerere se anexeaza imputernicirea persoanei desemnate sa solicite si sa primeasca/ridice certificatul, respectiv un document aflat in perioada de valabilitate din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice.

Important!!! Certificatul nu poate fi transmis prin email!!!

Solicitantul certificatului de daunalitate poate intra in posesia certificatului de daunalitate intr-una dintre urmatoarele modalitati:

 • ridicare de la sediul BAAR (Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, etaj 5)
 • primire prin serviciile Postei Romane, prin trimitere cu confirmare de primire, la adresa din cartea de identitate din Romania (Atentie!!! Ridicarea plicului continand certificatul se poate face numai cu prezentarea Cartii de identitate din Romania)
 • primire prin serviciile Postei Romane, prin trimitere cu confirmare de primire, la adresa din documentul de rezidenta din strainatate (Atentie!!! Ridicarea plicului continand certificatul se poate face numai cu prezentarea documentului care atesta rezidenta in tara respectiva)

Important!!! Certificatul nu va fi transmis la alte adrese, declarate pe proprie raspundere de catre solicitant.